Từ khi bạn cài đặt Harasocial và kích hoạt chatbot, các khách hàng khi nhắn tin cho Fanpage sẽ trở thành subscribers chatbot. 

Trường hợp khách hàng chỉ comment trên trang Facebook và bạn thấy khách hàng đó ở mục Hội thoại Harasocial thì chưa được ghi nhận là subscribers -> chưa có trong danh sách khách hàng ở mục Khách hàng.