Mục gắn kịch bản không vì những lý do sau

  • Khách từ kênh Instagram (Facebook chưa hỗ trợ).
  • Khách hàng chưa phải là subscriber của trang (Subscriber là những khách hàng đã nhắn tin vào hộp thư của Fanpage, khách hàng bình luận không được tính là subscriber).
  • Chatbot trong Harasocial chưa được bật. Để thực hiện bật bot cho trang, bạn chọn Trợ lý chat -> Cài đặt Messenger -> Cấu hình chung -> Bật Bot