Facebook chưa đưa ra giới hạn cụ thể về số lượng tin nhắn gửi đi, vì phụ thuộc nhiều vào ngân sách (thấp nhất tầm $1 với độ phân phối rất ít và không hiệu quả). Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: 

  • Tin nhắn quảng cáo không gửi cho khách có tương tác nhắn tin với trang Facebook trong 24 giờ qua. 
  • Tin nhắn quảng cáo không gửi được cho khách đã quá 1 năm không tương tác với trang. 
  • Trong 1 ngày, 1 khách chỉ nhận được 1 tin nhắn được tài trợ ở 1 nhóm quảng cáo. 
  • Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi khả năng phân phối của Facebook để đảm bảo không ảnh hưởng tới người dùng cuối trên nền tảng của họ. Vậy nên khuyến nghị gửi cho tập khách hàng từ 1000 để loại trừ các trường hợp không mong muốn.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn thiết lập Tin nhắn quảng cáo tại đây

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!