Facebook chưa đưa ra giới hạn cụ thể về số lượng tin nhắn gửi đi, vì phụ thuộc nhiều vào ngân sách (thấp nhất tầm $1 với độ phân phối rất ít và không hiệu quả). Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: 

  • Tin nhắn được tài trợ không gửi cho khách có nhắn tin với trang Facebook trong 24 giờ qua. 
  • Tin nhắn được tài trợ không gửi cho khách đã quá 1 năm không nhắn tin cho trang. 
  • Trong 1 ngày, 1 khách hàng chỉ nhận được 1 tin nhắn được tài trợ ở 1 nhóm quảng cáo. 
  • Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi khả năng phân phối của Facebook để đảm bảo không ảnh hưởng tới người dùng cuối trên nền tảng của họ. Vậy nên khuyến nghị gửi cho tập khách hàng từ 1000 để trừ hao.