Một kịch bản tốt kết hợp với một công cụ thông minh sẽ giúp bạn lấy được chính xác thông tin của khách hàng mà không cần tốn nhiều thời gian để nhắn tin hỏi từng khách hàng. 

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Custom field và tính năng nhập liệu để tối ưu hóa kịch bản chăm sóc khách hàng của bạn cũng như những công cụ hỗ trợ khác của HaraSocial như Trả lời theo từ khóa, Tin nhắn mở đầu, Tin nhắn mặc định,...

Đầu tiên, hãy chắc rằng bạn đã tạo các Custom Field mà mình muốn thu thập. Xem hướng dẫn thiết lập Custom Field tại đây

Bạn có thể hiệu chỉnh ở “Tin nhắn mở đầu” “Tin nhắn mặc định”,’Kịch bản chăm sóc” hoặc bất cứ tính năng nào cho phép soạn thảo tin nhắn. Ô nội dung sẽ được tạo ra để bạn nhập nội dung nhằm yêu cầu những thông tin muốn khách hàng cung cấp (số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,...).

Ở đây mình thiết lập tin nhắn trả lời cho từ khóa Chốt đơn để xin thông tin số điện thoại và địa chỉ của khách hàng. 

  1. Chọn Trợ lý chat → Kịch bản →Trả lời theo từ khóa  Chọn Nội dung là Chốt đơn → Tạo tin nhắn mới.
  1. Chọn Nhập liệu. Nhập nội dung hỏi số điện thoại, chọn Kiểu trả lời là Số điện thoại và chọn Lưu phản hồi vào Custom Field là Số di động.  1. Chọn Nhập liệu. Nhập nội dung hỏi địa chỉ, chọn Kiểu trả lời là Địa chỉ và chọn Lưu phản hồi vào Custom Field bao gồm Địa chỉ, Tỉnh thành/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã. Chọn Xuất bản để kích hoạt.Đây là kết quả thực hiện khi khách hàng nhắn từ khóa chốt đơn. 


Khi nhấp chọn để nhập địa chỉ, bảng thông tin sẽ hiện lên để khách hàng nhập địa chỉ

 

Trong bảng thông tin khách hàng trong mục khách hàng, bạn sẽ thấy thông tin số điện thoại và địa chỉ khách hàng vừa cung cấp.