MỤC LỤC

1. Cách tạo Nhãn trong HaraSocial:

Có 2 cách tạo nhãn:

Cách 1: Tạo nhãn trong mục Danh sách nhãn

 • Bước 1: Vào ‘Trợ lý chat’  Hội thoại → ‘Danh sách nhãn’.

 

 • Bước 2: Chọn ‘Tạo nhãn mới’, đặt tên cho nhãn, lựa chọn màu sắc để dễ phân biệt giữa các nhãn. Sau đó, chọn ‘Tạo nhãn’.

Giả sử, bạn đang thực hiện chiến dịch giảm giá BLACK FRIDAY và muốn tạo nhãn để phân loại và lưu trữ nhóm khách hàng này cho những mục đích khác trong tương lai. 

 • Bước 3 Chọn Ẩn/Hiện để kích hoạt nhãn

Bạn làm theo 3 bước trên, nếu màn hình hiển thị ‘Thao tác thành công’, có nghĩa là bạn đã tạo thành công nhãn có tên BLACK FRIDAY 2019.

Cách 2: Thiết lập trong Cấu hình chung

 • Bước 1: Chọn Trợ lý chat  Cài đặt Messenger  Cấu hình chung 

 • Bước 2: Chọn Tag  Thêm Tạo mới  Nhập tên Tag  Tạo mới.

 • Bước 3: Trở về danh sách nhãn để kích hoạt như bước 3 ở trên.

 

2. Cách tạo và quản lý thư mục 

Điều đặc biệt của HaraSocial là đối với các nhãn của HaraSocial bạn có thể phân loại theo từng thư mục giúp bạn dễ dàng quản lý và sử dụng các nhãn hiệu quả. 

 • Bước 1: Vào ‘Trợ lý chat’ → ‘Hội thoại’ → Chọn ‘Thư mục nhãn’ → chọn ‘+ Thư mục mới’

 • Bước 2: Đặt tên cho thư mục và chọn ‘Tạo thư mục’.

Giả sử, chúng ta tạo Thư mục nhãn tên BLACK FRIDAY 2019 để lưu trữ tất cả nhãn liên quan đến chiến dịch này. 

Ở đây, bạn có thể tạo các nhãn mới (các nhãn con nằm trong thư mục Chiến dịch BLACK FRIDAY 2019), đổi tên thư mục hoặc xóa thư mục. 

Tạo nhãn con có tên ‘Khách quan tâm’ - dành cho những khách có quan tâm đến chương trình giảm giá nhưng chưa mua hàng, để bạn có thể tiếp cận lại họ cung cấp cho họ một mã giảm giá để thúc đẩy quyết định mua hàng của họ. 

Quay về mục ‘Danh sách’, ở đây bạn có thể thấy 2 nhãn mà chúng ta đã tạo là 1- BLACK FRIDAY 2019 không nằm trong thư mục nào và 2- Khách quan tâm nằm trong thư mục BLACK FRIDAY 2019.

           

3. Tự động gắn nhãn vào hội thoại 

 1. Tự động gắn nhãn vào hội thoại có số điện thoại

HaraSocial có thể giúp bạn phân loại các cuộc hội thoại và tự động gắn nhãn cho các cuộc hội thoại này. Giúp bạn tiết kiệm thời gian lọc và gắn nhãn cho từng hội thoại theo cách thủ công. Để tự động gắn nhãn cho các hội thoại có số điện thoại bạn làm theo những bước sau:

 • Bước 1: Vào ‘Trợ lý chat’, chọn ‘Hội thoại’, chọn ‘Tiện ích nhãn’.

 

 • Bước 2: Chọn nhãn bạn muốn gán cho những khách hàng có số điện thoại, ví dụ là nhãn Số điện thoại (nếu chưa tạo nhãn Số điện thoại bạn tham khảo cách tạo nhãn ở trên). 

       

 • Bước 3: Sau đó, chọn kích hoạt và lưu.

 1. Tự động gắn nhãn vào hội thoại có chứa từ khóa

Đây là tính năng giúp bạn tự động gắn nhãn vào những hội thoại có chứa từ khóa mà bạn đã thiết lập sẵn. 

 • Bước 1: Vào ‘Cài đặt và Tiện ích’, chọn ‘Quản lý nhãn’, chọn ‘Tiện ích’.

 • Bước 2: Vào mục Tự động gắn nhãn vào hội thoại có chứa Từ khóa, chọn ‘+Thêm nhãn’.

       

 • Bước 3: Chọn tên nhãn và từ khóa bạn muốn gắn lên hội thoại. Lưu ý: các từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy ‘,’. Kích hoạt và chọn Lưu.

Ví dụ: bạn chọn nhãn BLACK FRIDAY 2019 và từ khóa ‘Giảm giá’‘Black Friday’ và ‘Thứ 6 đen tối’.

       

Từ sau khi kích hoạt và lưu, khách hàng nhắn tin cho bạn nếu có chứa 3 từ khóa trên sẽ tự động được gắn nhãn BLACK FRIDAY 2019

Các bạn có thể thấy ở đây nhãn BLACK FRIDAY 2019 đã được tự động gắn cho hội thoại có chứa từ khóa ‘Giảm giá’

Lưu ý: Dưới mỗi hội thoại sẽ chứa tất cả nhãn bạn đã thiết lập sẵn, nhãn hiện nổi là nhãn đã gắn cho hội thoại và ngược lại. Bạn có thể trực tiếp gắn nhãn cho hội thoại bằng cách nhấp vào nhãn bạn muốn gắn. 

4. Xóa nhãn hội thoại

Nếu như bạn lỡ tạo quá nhiều nhãn hội thoại hoặc một số nhãn bị trùng lặp, bạn có thể thực hiện xóa nhãn bằng cách chọn mục Trợ lý chat → Cấu hình chung → Tag và chọn icon được khoanh đỏ