Trường hợp nhân viên đăng nhập vào hệ thống Harasocial và được báo "Không đủ quyền truy cập trang, vui lòng liên hệ quản trị viên"

Các nguyên nhân và cách khắc phục

1. Chưa được cấp quyền trên Harasocial:

Hãy nhờ chủ cửa hàng (Onwer) kiểm tra lại trạng thái và tiến hành phân quyền cho bạn.

Chủ cửa hàng truy cập app.harasocial.com và vào mục Cài đặt tài khoản, nhập email nhân viên cần kiểm tra:

Bấm vào biểu tượng chỉnh sửa cùng dòng với tài khoản nhân viên:

Tiến hành chọn và cấp quyền cho nhân viên:

Chủ cửa hàng có thể tham khảo lại các nhóm quyền ứng với quyền hạn của nhân viên tương ứng trong Harasocial tại đây: https://support.harasocial.com/support/solutions/articles/42000087069

2. Đăng nhập không đúng tài khoản Haravan (trong trường hợp có nhiều tài khoản Haravan)

Truy cập https://accounts.haravan.com/ và kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản Haravan hay không:

Chọn lại đúng tài khoản Haravan, sau đó bấm để vào Harasocial:

3. Lỗi Cache trên trình duyệt

Thực hiện thao tác xóa bộ nhớ đệm và cookie trên trình duyệt. Xem hướng dẫn tại: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Nếu sau khi thực hiện các bước trên vẫn không đăng nhập được. Hãy tạo một phiếu yêu cầu để đội ngũ Harasocial hỗ trợ bạn sớm nhất có thể tại: https://support.harasocial.com/support/tickets/new

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!