Sản phẩm tùy biến là các sản phẩm không được lưu trong danh sách sản phẩm, chính vì vậy các sản phẩm tùy biến được thêm nhanh trong chiến dịch livestream của Harasocial sẽ phục vụ cho mục đích: 

  • Giới thiệu các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm không bán lâu dài nên không cần lưu trong danh sách sản phẩm để quản lý tồn kho. 

  • Triển khai minigame với các từ khóa sản phẩm quà tặng tùy chỉnh, dễ dàng lọc và công bố kết quả nhanh chóng ngay trên livestream.

Để thêm nhanh các sản phẩm tùy biến, bạn cần thao tác theo các bước sau: 

Bước 1: Nhập file excel / google sheet. 

Bạn cần chuẩn bị sẵn danh sách sản phẩm tùy biến bằng cách xuất danh sách sản phẩm Haravan theo nhóm sản phẩm và tùy chỉnh lại cấu trúc 4 cột bao gồm: từ khóa sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán.

Bước 2: Sao chép vùng dữ liệu 

Bạn cần sao chép các dữ liệu sản phẩm bạn đã nhập.

Lưu ý: Bỏ dòng chứa tiêu đề dữ liệu. 

Bước 3: Dán dữ liệu vào mục Thêm sản phẩm tùy biến → nhấn Tiếp tục:

Bước 4: Kiểm tra lại các sản phẩm tùy biến đã được thêm vào → nhấn Thêm sản phẩm tùy biến 

Kết quả sau khi thêm hoàn tất:

Lưu ý:

  • Dữ liệu được sao chép phải có ít nhất dữ liệu từ 2 cột “Từ khoá” và “Tên sản phẩm”. Bạn vẫn nên xác định giá bán và số lượng để kiểm soát được lượng khách hàng chốt đơn, tăng hiệu quả của livestream.

  • Bạn chỉ có thể nhập tối đa 100 sản phẩm trong 1 lần nhập. Nếu muốn nhập thêm sản phẩm 101 trở đi, bạn cần phải thao tác copy và dán lại các sản phẩm tiếp theo vào khung. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!