Thêm sản phẩm tùy biến cho phép bạn linh hoạt thực hiện kịch bản livestream với Harasocial: 

  • Chào bán các sản phẩm không quản lý tồn kho lâu dài, mỗi mẫu nhập số lượng bán hết lại nhập mẫu khác.
  • Thêm số lượng lớn sản phẩm, tùy biến từ khóa số lượng lớn.
  • Triển khai minigame với các từ khóa sản phẩm quà tặng tùy chỉnh, dễ dàng lọc và công bố kết quả nhanh chóng ngay trong livestream.

Để thêm sản phẩm tùy biến hàng loạt từ Google Sheets hoặc Excel, bạn thực hiện như sau:


Hướng dẫn chi tiết

  1. Chuẩn bị sẵn danh sách sản phẩm tùy biến trên Google Sheets hoặc Excel. Bạn cũng có thể export danh sách sản phẩm Haravan theo nhóm sản phẩm (collections) và tùy chỉnh lại cấu trúc 4 cột bao gồm: từ khóa sản phẩm; tên sản phẩm; số lượng; giá bán.
  2. Sao chép vùng dữ liệu (lưu ý bỏ dòng chưa tên cột):
  3. Chọn Thêm sản phẩm tùy biến trong chiến dịch livestream:
  4. Dán dữ liệu vừa sao chép vào vùng nhập liệu và bấm tiếp tục:
  5. Kiểm tra lại danh sách sản phẩm được thêm vào và bấm Thêm sản phẩm tùy biến:
  6. Và đây là kết quả:

Lưu ý:

  • Dữ liệu được sao chép phải có ít nhất dữ liệu từ 2 cột “Từ khoá” và “Tên sản phẩm”. Bạn vẫn nên xác định giá bán và số lượng để kiểm soát được lượng khách hàng chốt đơn, tăng hiệu quả của livestream.