Bạn cần thiết lập thời gian làm việc để các báo cáo về dịch vụ và chất lượng phản hồi của nhân viên trực chat được chính xác. Xem thêm về Báo cáo nhân viên theo hội thoại


Thiết lập thời gian làm việc cho tất cả trang kết nối với tài khoản: 

Bạn chọn biểu tượng được khoanh tròn và chọn Thời gian làm việc.

Khi kích hoạt Cấu hình chatbot theo thời gian làm việc thì các công cụ bên dưới sẽ ngừng hoạt động trong thời gian làm việc đã thiết lập.

  • Trả lời theo từ khóa
  • Tin nhắn mặc định
  • Tin nhắn mở đầu    


Thiết lập mới có 2 lựa chọn dành cho bạn. Bạn vẫn có thể tùy chỉnh thiết lập thời gian làm việc cho từng ngày


Hoặc nếu như bạn chưa cài đặt thời gian làm việc, hệ thống sẽ tư động thiết lập thời gian mặc định từ 8 giờ tới 23 giờ (từ thứ 2 tới chủ nhật)