MỤC LỤC

1. Tạo nhãn phân loại hội thoại

Để cài đặt và tạo nhãn quản lý hội thoại. Bạn truy cập trang quản trị và chọn Trợ lý chat → Hội thoại → Danh sách nhãn →Tạo nhãn mới:

Đặt tên nhãn và chọn màu nhãn → bấm Tạo nhãn:

Sau khi đã tạo nhãn xong lưu ý bật để nhãn có thể hiển thị ngay dưới phần hội thoại của từng khách hàng:

Ở phần quản lý inbox, ứng với mỗi khách hàng bạn có thể chọn gắn nhãn đã tạo trước đó:


Các nhãn được tạo sẽ tô đậm màu, các nhãn chưa được gắn cho khách sẽ được làm mờ đi.

Bạn nên chuẩn bị sẵn 1 quy trình chung và thiết lập sẵn bộ nhãn mặc định, tránh việc nhân viên/admin tự thêm nhãn làm rối quy trình → và vô tình sinh ra các nhãn rác gây khó hiểu cho toàn bộ nhân viên khác.

2. Đồng bộ nhãn từ Facebook về Harasocial

HaraSocial là 1 công cụ giúp người kinh doanh bán hàng online quản lý tất cả hội thoại, xử lý đơn hàng cho các khách hàng trên Facebook với nhiều tính năng ưu việt.

Tính năng giúp đồng bộ nhãn từ hộp thư trang Facebook về HaraSocial giúp các khách hàng đang kinh doanh online trên Facebook dễ dàng chuyển đổi sử dụng HaraSocial, nhưng kết nối các nhãn đã gắn từ inbox Facebook.

Để bật đồng bộ nhãn Facebook về HaraSocial, bạn truy cập vào "Trợ lý chat" → "Tiện ích nhãn" → Tự động đồng bộ nhãn từ Facebook về HaraSocial và bật:

Lưu ý:

  • Nhãn chỉ đồng bộ 1 chiều từ Facebook về hệ thống HaraSocial.

  • Các nhãn được đồng bộ từ Facebook sẽ nằm trong thư mục nhãn là "Facebook", và để trạng thái Ẩn/Hiện mặc định là "Ẩn":
    https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/42066198653/original/V5y35bC88AMxvdbgFo45iZ_d_8IwUiPZ_Q.png?1621397691

Nguyên tắc đồng bộ:

  1. Với khách hàng kết nối fanpage mới:

  • Hệ thống HaraSocial đồng bộ 100 nhãn trên Fanpage (bao gồm cả nhãn chưa gắn cho hội thoại trên Facebook).

  • Đồng bộ trạng thái gắn nhãn trong HaraSocial: tối đa 1 hội thoại được gắn 50 nhãn.

  1. Với khách hàng cũ bật tính năng đồng bộ nhãn Facebook:

  • Hệ thống chỉ đồng bộ khi thực hiện thao tác gắn nhãn vào hội thoại trên inbox Facebook.

Lưu ý:

  • Chỉ đồng bộ dữ liệu 1 chiều từ hệ thống Facebook về HaraSocial.

Còn ngại ngần gì mà chưa kết nối Fanpage vào HaraSocial và sử dụng các tính năng siêu mạnh để tăng đơn online từ HaraSocial nào!

Chúc bạn kinh doanh thành công!