Việc kết nối tài khoản Instagram doanh nghiệp với Fanpage giúp doanh nghiệp đồng bộ các tin nhắn từ Instagram về nền tảng Harasocial để tiện xử lý và bán hàng.

MỤC LỤC: 

1. Trường hợp chưa có tài khoản Instagram doanh nghiệp:

a. Tạo tài khoản Instagram (mặc định là tài khoản cá nhân)

b. Switch to business account và tạo trang Instagram 

 • Bước 1: Chọn Tạo business hoặc Tạo creator

 • Bước 2: Chọn Business

                        

 • Bước 3: Chọn Category

 • Bước 4: Review/Update thông tin (số điện thoại, email, địa chỉ)

 • Bước 5: Chọn trang Facebook để kết nối hoặc Tạo trang FB mới

Danh sách page (chỉ hiển thị những page mình có quyền Admin và đang được publish

Tạo trang FB mới (đồng nghĩa với tạo trang facebook và tạo business account với tên trang đó)

 • Bước 6: Review thông tin page (tên page và category)


c. Kết nối Facebook:

 • Settings > Accounts > Linked Accounts > Facebook

                     

 • Login account Facebook

                    


 • Connect

    

2. Trường hợp đã có tài khoản Instagram doanh nghiệp

 • Bước 1: Vào phần Inbox page trên Facebook > Chọn tab Instagram Direct >  Click Connect Account

 • Bước 2: Login Instagram tại popup

 • Bước 3: Hoàn tất kết nối Facebook

Thông tin thêm

- Instagram có chế độ share bài post từ Instagram sang Facebook. Tuy nhiên tương tác của bài post này trên 2 kênh là tách ra riêng cho từng kênh, không sync với nhau (dù có cùng nội dung bài post)
- Mỗi page Instagram chỉ kết nối với 1 page Facebook.
- Cách ngắt kết nối page Instagram với page Facebook:

 • Instagram > Settings trên app > Unlink account (trên Insta web không có settings liên quan đến Linked accounts) 

 • Facebook > Page settings > Disconnect

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!