Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

1. Giới thiệu

Last updated on: April 20, 2021


The following terms (“Terms of Service”) describe the terms and conditions applicable to your access to and use of the HaraSocial application, services, and any associated software and products (collectively referred to as the “Service”). The Service connects to your Haravan online store (“Haravan Account”) and centralizes customer conversations, conversations between Staff, and marketing activities, including but not limited to, advertising campaigns for social media platforms, email marketing and customer communication. This document is a legally binding agreement between you and Haravan Technology Corporation. and its Affiliates (referred to as “we”, “our”, “us” or “Haravan”), where “Affiliates” means any entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with Haravan Technology Corporation. In order to access and use the Services, you must have an active Haravan online store (“Haravan Account”). Where we write “you” or “your”, we mean the owner, agent or employee of the Shopify Account registering for the Service.


By signing up for the Service you are agreeing to be bound by the Terms of Service. Any new features or tools which are added to the current Service shall also be subject to the Terms of Service. You can review the current version of the Terms of Service at any time here: https://www.shopify.com/legal/ping-terms. We reserve the right to update and change the Terms of Service by posting updates and changes. You are advised to check the Terms of Service from time to time for any updates or changes that may impact you.


You must read, agree with and accept all of the terms and conditions contained in this Terms of Service agreement, including Shopify’s Acceptable Use Policy (“AUP”), Privacy Policy, and, if applicable, Data Processing Addendum (“DPA”) before you may use the Service.Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của HaraSocial (gọi tắt là ‘dịch vụ’), bạn đã đồng ý các điều khoản và quy định dịch vụ của Haravan, HaraSocial bên dưới.

Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây.  HaraSocial có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của HaraSocial. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của HaraSocial.

1. Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 • Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của HaraSocial.
 • Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 • Bạn cần biết rằng HaraSocial sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
 • Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. HaraSocial không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 • Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc ứng xử và sử dụng dữ liệu (mục số 14).
 • Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu như tin nhắn, bình luận, hình ảnh, video, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn cấu hình, trả lời thông qua dịch vụ HaraSocial. 
 • Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của HaraSocial.
NGHĨA LÀ: Không sử dụng HaraSocial cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay phát tán các mã độc, virus. Ghi nhớ là nếu như có bất kỳ điều gì vi phạm điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ hủy toàn bộ dịch vụ đang cung cấp cho bạn. Nếu có bất gì điều gì cần liên lạc, chúng tôi sẽ gửi bạn email.


2. Kích hoạt tài khoản

Theo phần 2.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của HaraSocial là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

NGHĨA LÀ: Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của HaraSocial sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ của HaraSocial.


3. Điều kiện chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của HaraSocial.

 • Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
 • Bạn không được sử dụng dịch vụ của HaraSocial cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 • Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của HaraSocial.
 • Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của HaraSocial.
 • Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về hi@haravan.com
 • Bạn cần được điểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật của HaraSocial tại https://support.harasocial.com/support/solutions/articles/42000085725 và Haravan tại https://www.haravan.com/pages/policy.
NGHĨA LÀ: Dịch vụ của HaraSocial sẽ do chúng tôi sở hữu. Bạn không được sử dụng cho bất kỳ điều phạm pháp.
Toàn bộ thông tin về thanh toán và thẻ tín dụng sẽ được chúng tôi mã hóa bảo mật.


4. Quyền lợi của HaraSocial

 • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 • Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của HaraSocial, nhân viên của Haravan, công ty Haravan.
 • HaraSocial không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào bạn đã cấu hình hay trả lời, bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.
 • Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 • Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 • HaraSocial có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, HaraSocial sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
NGHĨA LÀ: Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của HaraSocial, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất.


5. Giới hạn về trách nhiệm

 • Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng HaraSocial sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 • Trong mọi trường hợp, HaraSocial hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Haravan, đối tác của Haravan, nhân viên Haravan… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
 • Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 • HaraSocial không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 • HaraSocial không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 • HaraSocial không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
NGHĨA LÀ: Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này.


6. Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

 • Nếu HaraSocial có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. 
 • Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và HaraSocial và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).
NGHĨA LÀ: Nếu HaraSocial có bỏ qua bất kỳ điều khoản nào trong thực thi, không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ luôn điều đó. Bản điều khoản này chính là sự đồng ý giữa bạn và chúng tôi. Có nghĩa là nếu ở các bản điều khoản trước đó có điều gì trái ngược với bản điều khoản này thì chúng tôi sẽ chọn điều khoản ở bản điều khoản mới nhất.


7. Sở hữu trí tuệ và nội dung của khách hàng

 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của HaraSocial. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên trả lời, chia sẻ, phân phối thông qua Dịch vụ của HaraSocial đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.
 2. Bằng việc tải nội dung của mình lên website hoặc các nền tảng hoặc các công cụ khác thông qua HaraSocial, tức là bạn đã đồng ý: 
  1. cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, 
  2. và cho phép HaraSocial hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy 
  3. HaraSocial có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.
 3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên HaraSocial và Haravan của mình khi bạn tải chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.
 4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin 
  1. đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; 
  2. hoặc đã đến từ các tên miền được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; 
  3. hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.
NGHĨA LÀ: Mọi thứ bạn đưa lên đều thuộc sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn xóa bỏ toàn bộ nội dung, bạn chỉ cần xóa toàn bộ tài khoản của mình.


8. Expert (chuyên gia) của HaraSocial

 • Expert của HaraSocial chính là một đối tác độc lập dạng làm việc tự do có khả năng hỗ trợ bạn xây dựng và vận hành HaraSocial của bạn. HaraSocial không tuyển dụng Expert.
 • HaraSocial không yêu cầu bạn phải thuê Expert cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ công việc nào của Expert. Khi bạn vào trang thông tin của Expert, họ sẽ công bố toàn bộ thông tin về dịch vụ mà họ cung cấp được cho bạn.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, HaraSocial cũng không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên nào.
NGHĨA LÀ: Experts không phải là nhân viên của Haravan và như thế, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về họ.


9. Thanh toán chi phí

 • Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho HaraSocial bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên HaraSocial.
 • Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn).
 • Nếu bạn không trả phí đúng hạn, bạn sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, tài khoản của bạn sẽ được giới hạn các chức năng. Sau 6 tháng, tài khoản của bạn có thể bị tự động hủy.
 • Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.
 • HaraSocial hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.
NGHĨA LÀ: Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản HaraSocial của bạn. Bạn sẽ được thông báo trước 3 ngày (hoặc hơn) khi tới kỳ thanh toán và có 7 đến 10 ngày để hoàn tất, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng. Nếu bạn không thuộc Việt Nam, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể hướng dẫn chi tiết hơn. Ngoài ra, chưa có chính sách hoàn trả tiền.


10. Hủy dịch vụ

 1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email hi@haravan.com và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.
 2. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.
 3. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của HaraSocial dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.
NGHĨA LÀ: Để hủy, hãy email tới hi@haravan.com. HaraSocial sẽ phản hồi cụ thể về thông tin liên quan đến lệnh hủy. Một khi hủy, toàn bộ nội dung của bạn sẽ bị xóa bỏ. Nếu bạn hủy vào giữa chu kỳ thanh toán, bạn phải thanh toán hoàn tất khoản khí chênh lệch này. Chúng tôi có thể hủy bỏ tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào. Mọi vấn đề về ăn gian đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ bị xóa.


11. Sửa đổi dịch vụ và giá cả

 1. Chi phí cho việc sử dụng HaraSocial nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.
 2. HaraSocial có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
 3. HaraSocial không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.
NGHĨA LÀ: Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu trách nhiệm.


12. Tích hợp nền tảng và công cụ tuỳ chọn

 1. HaraSocial có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các nền tảng và công cụ của đối tác thứ ba khác mà HaraSocial đã kết nối với họ.
 2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng HaraSocial cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. HaraSocial không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 4. Chúng tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba. Tài liệu tham khảo
NGHĨA LÀ: Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ công cụ nào của đối tác thứ ba, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng. Nếu bạn đồng ý sử dụng, chúng tôi cũng không cam kết bất kỳ bảo đảm nào về dịch vụ của họ. Vì vậy hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng.


13. Đăng ký website thương mại Điện tử với Bộ công Thương Việt Nam

 1. HaraSocial khuyến cáo bạn nên đăng ký website Thương Mại Điện Tử với cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.
 2. Bạn có thể tham khảo quy trình đăng ký ở trang web của Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam ở đây.
NGHĨA LÀ: HaraSocial khuyến cáo bạn nên đăng ký Website hoạt động thương mại điện tử với Bộ Công Thương Việt Nam nếu website của bạn có hoạt động thương mại điện tử.


14. Quy tắc ứng xử & sử dụng dữ liệu

 1. Bạn sẽ không xuất bản, chia sẻ, hiển thị, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ hành vi trái pháp luật, phỉ báng, lạm dụng, tục tĩu, tục tĩu, đe dọa, quấy rối, hạ nhục, vô đạo đức, có hại, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm chủng tộc, phân biệt đối xử hoặc xúc phạm hoặc bất hợp pháp vật chất.
 2. Bạn sẽ không sử dụng dữ liệu để xác định mọi người có đủ điều kiện hay không, bao gồm các cơ hội về nhà ở, việc làm, bảo hiểm, giáo dục, tín dụng, phúc lợi của chính phủ hoặc tình trạng nhập cư.
 3. Bạn sẽ không xử lý dữ liệu để thực hiện, tạo điều kiện cho hoặc cung cấp các công cụ cho hoạt động giám sát.
 4. Bạn sẽ không thu thập thông tin về người khác mà không có sự đồng ý của họ.
 5. Bạn sẽ không được tiết lộ, chuyển giao hoặc bán lại tài khoản HaraSocial và thông tin người sử dụng của mình cho bên khác.
 6. Đưa vào hoặc cung cấp dữ liệu cho một công cụ tìm kiếm hoặc danh mục khi chưa có văn bản chấp thuận trước rõ ràng của chúng tôi.
 7. Bạn sẽ không “theo dõi” hoặc quấy rối bất kỳ người dùng hoặc cá nhân thông qua nền tảng của chúng tôi.
 8. Bạn sẽ không gửi các tin nhắn, khuyến mãi, quảng cáo quấy rối (spam) người khác.
 9. Bạn sẽ không xóa bất kỳ thông tin về quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác được hiển thị thông qua Dịch vụ.
 10. Bạn sẽ không đăng, phân phối bằng bất kỳ cách nào bất kỳ cách nào các tài liệu có bản quyền, thương hiệu (brand), tin độc quyền không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu các quyền đó.
 11. Bạn sẽ không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 12. Bạn sẽ không can thiệp hoặc làm gián đoạt dịch vụ hệ thống HaraSocial.
 13. Bạn sẽ không xem lén thông tin hoặc quấy rối Người dùng hoặc cá nhân khác truy cập HaraSocial.
 14. Bạn sẽ không truyền bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút, trojan, sâu, bom hẹn giờ, bot hủy hoặc bất kỳ chương trình độc hại hoặc có hại nào khác.
 15. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà chúng tôi tin rằng có thể khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.