MỤC LỤC:

I. Đối với hội thoại Facebook

Bước 1: Tại Harasocial, mở danh sách trang và nhấn vào “Thêm trang mới”

Bước 2: Tại màn hình chọn kênh, nhấn “Thêm kết nối"


Bước 3: Tại cửa sổ yêu cầu cấp quyền, nhấn “Chọn nội dung bạn cho phép"


 Bước 4: Tại cửa sổ danh sách quyền cho phép, bật những quyền sau:

- Đọc nội dung đã đăng lên Trang

- Đọc nội dung của người dùng trên Trang

- Tạo và quản lý nội dung trên Trang của bạn

- Quản lý bình luận trên Trang của bạn

Lưu ý: nhấn dấu chọn những trang muốn được cấp quyền  • Nhấn OK để hoàn tất cập nhật quyền. 
II. Đối với hội thoại Instagram


Bước 1: Tại Harasocial, mở danh sách trang và nhấn vào “Thêm trang mới”

Bước 2: Tại màn hình chọn kênh, nhấn “Thêm kết nối"

Bước 3: Tại cửa sổ yêu cầu cấp quyền, nhấn “Chọn nội dung bạn cho phép

 

Bước 4: Tại cửa sổ danh sách quyền cho phép, bật những quyền sau:

Truy cập vào trang cá nhân và bài viết từ tài khoản Instagram kết nối với Trang của bạn

- Quản lý bình luận cho tài khoản Instagram kết nối với Trang của bạn

- Truy cập thông tin chi tiết về tài khoản Instagram kết nối với Trang của bạn

- Quản lý và truy cập vào tin nhắn cho tài khoản Instagram kết nối với Trang của bạn


Lưu ý: nhấn dấu chọn những trang muốn được cấp quyền
  • Nhấn OK để hoàn tất cập nhật quyền. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!