Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Lời chào là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng mới sẽ thấy khi truy cập tới Messenger trên Fanpage bạn.


Vì vậy, hãy giới thiệu ngắn gọn nhưng thật ấn tượng về thương hiệu của bạn cho khách hàng biết nhé!

Để thiết lập Lời chào, bạn hãy làm theo các bước sau:

                 1. Chọn mục Cấu hình

                 2. Chọn tab Cấu hình chung

                 3. Nhập nội dung vào ô Lời chào