Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Kịch bản bám đuổi & chăm sóc " là gì

"Kịch bản chăm sóc" là một tính năng cho phép bạn gửi đến những người đã đăng ký 1 chuỗi các tin nhắn theo thời gian khác nhau. Bạn có thể thấy mục "Kịch bản chăm sóc" ở phần "Tự động hóa"  cột bên trái trong trang quản trị HaraSocial:


Nhấp vào nút "+ Kịch bản mới", điền tên cho kịch bản chăm sóc: 

Hệ thống sẽ tạo sẵn cho bạn các mẫu tin nhắn hướng dẫn tham khảo trong chuỗi kịch bản chăm sóc:


Lưu ý rằng mỗi người đăng ký chỉ nhận được 1 kịch bản chăm sóc khách hàng. Để nhận lại kịch bản chăm sóc khác, họ phải hủy đăng ký kịch bản chăm sóc hiện tại( hoặc bạn có thể tự làm điều đó nếu như bạn là quản trị viên). Nếu bạn không nhận được bất cứ tin nhắn nào trong chuỗi tin nhắn chăm sóc, hãy kiểm tra lại xem bạn đã đăng ký vào chuỗi kịch bản đó chưa.

Làm thế nào để đăng ký/hủy đăng ký 1 kịch bản chăm sóc

Có 3 cách cơ bản để làm được điều này: 

1. Thực hiện tự động bằng cách gắn kèm hành động vào các nút bấm trong tin nhắn:

2. Thực hiện thủ công trong mục "Khách hàng", nhấp vào người muốn họ nhận "Kịch bản chăm sóc" thêm kịch bản chăm sóc cho họ:

Hoặc có thể chọn nhiều người sau đó bấm "Chọn thao tác" -> "Đăng ký theo dõi kịch bản" và chọn kịch bản muốn họ nhận:

3. Thêm hành động trong "Kịch bản từ khoá":