Đây là chức giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dùng tương tác với chatbot dựa vào nội dung bạn biên soạn với các từ khóa tương ứng.

BƯỚC 1: Tạo từ khóa


Ở bước này, bạn cần chọn điều kiện bắt từ khoá là gì và gõ các từ khoá để hệ thống nhận diện (các từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy):


  • Nếu “Nội dung là”:

Chỉ hoạt động với những tin nhắn có nội dung giống hoàn toàn với từ khóa bạn đặt ra, không phân biệt hoa,thường.

Ví dụ bạn đặt nội dung là “xin chào”, thì tin nhắn của người gửi bắt buộc phải là “xin chào” thì mới hoạt động.

  • Nếu “Nội dung có chứa”:

Tùy chọn này linh hoạt hơn, vì chỉ cần trong nội dung tin nhắn có chứa từ khóa là sẽ hoạt động.

Ví dụ bạn đặt nội dung có chứa “xin chào”. Giả sử người gửi nội dung: “xin chào, hôm nay shop có khuyến mãi gì không?” thì chức năng này sẽ hoạt động.

Đặc biệt nên lưu ý:

  • Cẩn thận với các từ khóa ngắn, vì chúng có thể được kích hoạt trong 1 số trường hợp các tin nhắn có chứa các từ khóa này.
  • Nếu có 2 từ khóa trong cùng 1 câu chat, thì harafunnel sẽ tự động nhận diện và phản hồi cho từ khóa đầu tiên.
  • Nếu “Nội dung có chứa tất cả”:

Tức là trong 1 câu chat của khách hàng phải chứa tất cả từ khóa thì hệ thống sẽ nhận diện và phản hồi tự động.

  • Nếu “Nội dung bắt đầu với”:

Đây là 1 giải pháp thông minh để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi phổ biến.

Theo như quy tắc này, thì từ khóa bạn đặt phải nằm đầu tiên trong nội dung chat thì mới hoạt động.


BƯỚC 2: Thiết lập nội dung tin nhắn sẽ phản hồi cho từ khóa

Sau khi tạo xong từ khóa, bạn cần chọn nội dung phản hồi khi khách hàng gõ đúng theo điều kiện nội dung bạn quy định:

Sau khi tạo 1 từ khóa, bạn sẽ thấy các thành phần này ở bên phải:

Bạn có thể tạo tin nhắn mới hoặc chọn tin nhắn có sẵn để phản hồi cho từ khóa đó.

Kế tiếp bạn có thể thêm các hành động đi kèm:

Nếu bạn muốn áp dụng nhiều từ khóa cho 1 quy tắc, chỉ cần ngăn cách các từ khóa bằng dấu phẩy là được:

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động thêm từ “hoặc” trước từ khóa cuối cùng như trong hình, nhưng khi nhấp vào chỉnh sửa thì vẫn là dấu phẩy bình thường.

Và sau cùng, khi người dùng chat mà trong nội dung không có chứa bất từ khóa nào hợp với các quy tắc, họ sẽ nhận được nội dung từ “Tin nhắn mặc định”.