Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Trong quá trình trực chat, nhân viên sẽ có những khoảng thời gian xử lý các vấn đề cá nhân hoặc nghỉ giải lao dẫn  đến các hội thoại của khách hàng khi được chỉ định sẽ làm khách hàng phải đợi lâu:

- Khách hàng không hài lòng.

- Nhân viên cũng bị đánh giá kém hiệu quả trong vài tình huống không mong muốn. 


Để giải quyết vấn đề này, HaraSocial đã bổ sung tính năng giúp cấu hình chế độ vắng mặt cho nhân viên 1 cách tự động:

- Nhân viên không trả lời bất cứ hội thoại nào trong 10 phút hoặc đã đăng xuất -> chuyển qua chế độ nghỉ và nhân viên này sẽ không nhận được thêm hội thoại tự động nữa.


Để cấu hình, bạn vào mục Cài đặt tài khoản -> Phân chia công việc -> và tích bật Tự động chuyển qua chế độ nghỉ:

Sau khi kích hoạt, các nhân viên không trả lời bất cứ hội thoại nào trong vòng 10 phút hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ Tạm nghỉ và không nhận được thêm bất cứ hội thoại nào:

Ngoài ra, nhân viên cũng có thể chủ động chọn Tạm nghỉ để ngưng nhận hội thoại mới và tập trung xử lý hết các hội thoại hiện tại, tránh quá tải!