Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Tính năng giúp nhân viên trực chat tăng hiệu suất bằng cách phân chia hội thoại dựa vào trạng thái của nhân viên: trực tuyến và tạm nghỉ.     

Với chế độ trực tuyến: nhân viên sẽ được hệ thống phân chia hội thoại tự động. Cơ chế phân chia hội thoại sẽ theo hình thức xoay vòng, ví dụ:

- Có 2 nhân viên A và B đang trực tuyến và có 3 hội thoại mới -> 1 hội thoại cho A, 1 hội thoại cho B, tiếp tục 1 hội thoại cho A. 

Khi nhân viên chọn chế độ Tạm nghỉ: hệ thống sẽ không tự động giao thêm hội thoại cho nhân viên này nữa. Trong trường hợp bạn/nhân viên quá tải, chưa kịp xử lý các hội thoại đã được phân công, hãy bật chế độ Tạm nghỉ để ưu tiên xử lý trước các hội thoại còn tồn đọng và ngưng nhận hội thoại mới, ưu tiên hội thoại mới cho các bạn nhân viên khác đang trực tuyến.

Bạn cũng có thể tham khảo tùy chọn tự động bật chế độ nghỉ nếu trong 10 phút nhân viên không trả lời bất cứ hội thoại nào hoặc nhân viên đã đăng xuất hệ thống tại đây.