Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Tại sao bạn nên giao hàng ngay khi chat trong Harasocial với Haravan ?

- Giúp bạn tiết kiệm đến 50% chi phí giao nhận và X2 hiệu suất làm việc của nhân viên vận hành, với hệ thống quản lý đơn hàng tập trung, tích hợp sẵn 10 nhà vận chuyển phổ biến nhất. 


Các tính năng hỗ trợ giao hàng trong HaraSocial:

    - Tra cứu được phí ship, dự tính tiền CoD ngay trong màn hình chat 

    - Đẩy vận đơn qua hãng vận chuyển ngay khi chat 

    - Cập nhật hành trình trạng thái đơn hàng ngay trong HaraSocial.

Xem lại: Hướng dẫn cấu hình nhà vận chuyển

Hướng dẫn chọn nhà vận chuyển khi tạo đơn hàng ngay trong khi chat:

Sau khi đã tạo địa chỉ giao hàng và thêm sản phẩm vào giỏ, bạn hãy bấm 'Tạo và giao ngay":

Chọn phương thức thanh toán và bấm tạo đơn hàng:

Chọn đơn vị vận chuyển và bấm hoàn tất: 

Vậy là thông tin đơn hàng đã được chuyển thành công đến nhà vận chuyển.