Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Việc tạo đơn hàng trong khi chat giúp nhân viên tiết kiệm được phần lớn thao tác xử lý. Với HaraSocial, mọi việc chỉ thực hiện trên một cửa sổ trình duyệt:

- Tránh các nhầm lẫn về tồn kho, sai thông tin sản phẩm.

- Dễ dàng tạo ghi chú cho đơn hàng. 

- Có thể tạo vận đơn đồng thời và chuyển cho đơn vị vận chuyển. 

- Khi bấm nút "Tạo đơn hàng", Harasocial ghi nhận các event tương ứng để gửi lên Facebook -> giúp bạn đo lường và tối ưu hiệu quả quảng cáo, hoặc bạn cũng có thể chạy quảng cáo Facebook đến các khách hàng mới có hành vi tương tự bằng quảng cáo look a like. 


Hướng dẫn tạo đơn hàng

Sau khi đã chat với khách hàng và họ quyết  định đặt hàng, hãy bấm vào tab "Tạo đơn hàng" và điền thông tin giao hàng: 


Chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng, bạn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng:


Bấm tạo đơn hàng và chọn phương thức thanh toán ( lúc này hệ thống cũng ghi nhận sự kiện tạo đơn hàng và gửi lên Facebook ):


Sau khi tạo đơn hàng xong, hệ thống sẽ tự động gửi 1 hóa đơn cho khách hàng: