Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Các tin nhắn mẫu giúp nhân viên phản hồi đến khách hàng nhanh hơn và nội dung được đồng nhất.

1. Cách tạo câu trả lời mẫu

Nhấn vào ký hiệu trả lời nhanh trên thanh công cụ để hiển thị cửa sổ Trả lời nhanh. Sau đó, chọn Tạo mới.

2. Cách sử dụng phím tắt để hiển thị câu trả lời mẫu

Gõ [phím tắt] + [phím cách khoảng] để hiển thị nhanh câu trả lời mẫu đã thiết lập sẵn.

Ví dụ: gõ /BC + [cách khoảng] : hệ thống sẽ tự động hiển thị câu trả lời mẫu.