Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Bạn có thể tham khảo quy trình xử lý hội thoại dưới đây:

Đặc biệt hệ thống tích hợp các bộ lọc đa dạng giúp đảm bảo hầu như nhân viên sẽ không bị quên, lỡ hội thoại, đặc biệt bạn có thể kết hợp nhiều bộ lọc khác nhau để kết quả tìm kiếm được chính xác nhất:

  • Lọc tất cả hội thoại.

  • Lọc chỉ hội thoại là tin nhắn.

  • Lọc chỉ hội thoại là bình luận.

  • Lọc các hội thoại chưa đọc.

  • Lọc các hội thoại chưa trả lời.

  • Lọc theo các nhãn/tag đã gắn cho khách hàng thông qua chatbot/nhân viên tự gắn.

  • Lọc các hội thoại có chứa số điện thoại.

  • Lọc hội thoại phát sinh theo ngày cụ thể.

  • Lọc các hội thoại có phát sinh đơn hàng.

  • Lọc theo nhân viên được chỉ định.