Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Để cài đặt và tạo nhãn quản lý hội thoại. Bạn truy cập trang quản trị và chọn Trợ lý chat  -> Hội thoại -> Danh sách nhãn -> Tạo nhãn mới:

Đặt tên nhãn và chọn màu nhãn -> bấm Tạo nhãn: Sau khi đã tạo nhãn xong lưu ý bật để nhãn có thể hiển thị ngay dưới phần hội thoại của từng khách hàng:


Ở phần quản lý inbox, ứng với mỗi khách hàng bạn có thể chọn gắn nhãn tương ứng trước đó: