Bạn xem chi tiết tại hướng dẫn sau: Thao tác cấu hình tên miền và trỏ tên miền trong Myharavan.