Với nền tảng Referral Marketing từ Haravan, sẽ giúp bạn kế thừa phương pháp giới thiệu truyền miệng cũ, đồng thời nâng cao hiệu quả nhờ công nghệ và cách thức triển khai hiệu quả hơn:

Dễ dàng: Đa nền tảng, triển khai nhanh

Bạn có thể triển khai chiến dịch ở cả online và offline. Trong quá trình tham gia chiến dịch, khách hàng sẽ chia sẻ trên nhiều nền tảng nhắn tin như Messenger, Zalo, Viber, Instagram,... để mời những bạn bè vừa giao tiếp với họ tham gia chiến dịch, và dĩ nhiên tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn.


Khách hàng thích messenger

Theo thống kê thì hiện tại tỷ lệ người dùng smartphone có sử dụng Messenger là trên 95%. 1 con số khách hàng tiềm năng đáng để bạn quan tâm và triển khai Referral trên Messenger.

Có tham gia của chatbot giúp tăng tỷ lệ thành công

Chatbot Messenger sẽ tự nhắc nhở và thống kê hiệu quả giúp bạn thay vì bạn phải làm thủ công:

- Hạn chế gian lận.

- Tự động phản hồi trả lời.

- Tự động duyệt và thông báo cho khách hàng.

- Có thêm 7 ngày để tư vấn bán hàng với messenger.