Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team


Tính năng giúp bạn dễ dàng:

  • Xin được thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác.
  • Khách hàng tốn ít thời gian để cung cấp dữ liệu cho bạn.
  • Dễ dàng đồng nhất cấu trúc data trên các nền tảng CRM khác.

Bước 1: Tạo các custom field để lưu trữ thông tin địa chỉ của khách hàng:

Truy cập trang quản trị HaraFunnel → Cấu hình → Custom Field → Tạo mới Custom field:

Tạo mới 1 custom field là "Địa chỉ":

Tiếp tục tạo mới các Custom field khác:

  • Tỉnh/Thành Phố
  • Quận/Huyện
  • Phường/Xã/Thị trấn

Bước 2: thiết lập để lấy thông tin địa chỉ khách hàng:

Soạn thảo tin nhắn tương tác với khách hàng:

1 - Chọn khối nhập liệu.

2 - Điền câu hỏi để xin thông tin khách hàng.

3 - Chọn kiểu trả lời là "Địa chỉ".

4 - Thiết lập có giới hạn Tỉnh/Thành để khách hàng lựa chọn. Đồng thời chọn các Custom Field bạn đã tạo ở trên tương ứng. Đừng quên bạn có thể giới hạn Tỉnh/Thành phố nhé: khá hữu ích khi muốn thu thập thông tin khách hàng ở từng khu vực bạn muốn:


Và đây là những gì khách hàng của bạn nhận được:

Tin nhắn có nút bấm hỏi xin địa chỉ (Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề nút bấm ở bước 2):

Khi bấm "Chọn", khách hàng sẽ nhận được 1 popup để điền đầy đủ các thông tin bạn cần ngay trong Messenger:

Khi bấm "Chọn", khách hàng sẽ nhận được 1 popup để điền đầy đủ các thông tin bạn cần ngay trong Messenger: