Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

HaraFunnel cung cấp chức năng Disable Keyboard Input cho phép bạn: Tắt tính năng nhập bằng bàn phím để người dùng chỉ được tương tác liên tục với Chatbot của bạn theo Menu hướng dẫn.

Để thiết lập, bạn vào "Cấu hình trang" > Cấu hình chatbot > Tắt nhập bằng bàn phím: