MỤC LỤC

1. Giới thiệu về OTN

One Time Notification (OTN): Là một giao thức giúp Doanh Nghiệp có thể gửi tin nhắn cho mọi người qua Messenger nhưng không thuộc khoảng thời gian nhắn tin 24 giờ.

Khách hàng sẽ nhận được 1 đề nghị chấp nhận nhận thông báo trong tương lai về 1 chủ đề cụ thể và rõ ràng nào đó → khi họ đồng ý, bạn sẽ được phép gửi tin nhắn thông báo 1 lần về đúng chủ đề trong vòng 1 năm kể từ khi họ bấm đồng ý "Nhận thông báo".

2. Cách thức đăng ký

  • Đầu tiên bạn (với quyền là Quản trị viên Fanpage) đăng ký với Facebook để kích hoạt tính năng này trong cài đặt trangNhắn tin nâng cao → Tính năng đã yêu cầu:

Sau đó bấm "Xác nhận":

Thông thường Facebook sẽ duyệt ngay lập tức.

3. Hướng dẫn cài đặt để người dùng đăng ký OTN và gửi OTN đến khách hàng:

Ví dụ, bây giờ mình muốn gửi tin nhắn khuyến mãi cho những người ngoài khung 24 giờ thì mình làm như sau:

Bước 1: Tạo chủ đề OTN

Đăng nhập trang quản trị → Trợ lý chatChủ đề OTNChủ đề mới:

  • Tạo chủ đề là "KH nhận khuyến mãi SP mới" - bạn có thể đặt tên chủ đề theo ý muốn và bấm "Lưu":

Vậy là tạo xong 1 chủ đề:

Bước 2: Để khách hàng của bạn đăng ký đúng chủ đề OTN mong muốn

Bạn có thể chèn "đăng ký nhận thông báo 1 lần"(OTNR) ở bất kì nơi nào trong khi thiết lập soạn thảo tin nhắn trên chatbot:

(1) - Chọn khối "+OTNR" để chèn vào nội dung tin nhắn.

(2) - Nhập mô tả để khách hàng hiểu rõ họ sẽ nhận được thông báo gì trong tương lai.

(3) - Chọn chủ đề OTN.

(4) - Thiết lập nội dung nút "Thông báo cho tôi" - Bạn không thể thay đổi tiêu đề nút, khách hàng sẽ thấy nội dung nút theo ngôn ngữ họ thiết lập trên Facebook.


Khi khách hàng nhận được tin nhắn và bấm "Thông báo cho tôi", tức là bạn sẽ được 1 lần gửi tin cho họ về chủ đề "KH nhận khuyến mãi SP mới" trong tương lai.


Bước 3: Gửi đúng chủ đề OTN đến khách hàng của bạn:

Chỉ gửi tin nhắn hàng loạt cho những khách hàng đã đăng ký đúng chủ đề OTN họ muốn nhận:

(1) - Loại nội dung: Chọn loại chủ đề tin nhắn OTN.

(2) - Nội dung tin nhắn. Bạn có thể thêm bớt, nhưng lưu ý phải đúng với những gì bạn hứa với khách hàng.


4. Những lưu ý quan trọng

Đặc biệt: Không phải khách hàng cứ đăng ký 1 chủ đề OTN nào là bạn sẽ được gửi tin nhắn hàng loạt cho họ nhiều lần. Bạn chỉ được gửi 1 lần, sau đó nếu muốn gửi tiếp thì khách hàng phải đăng ký lại chủ đề đó 1 lần nữa - Và bạn phải thao tác lại bước 2 để khách hàng đăng ký lại.

Các lưu ý khác:

  • Không được gây nhầm lẫn, lừa gạt, spam hoặc làm bất cứ người dùng Facebook nào ngạc nhiên (kiểu như: ủa, tôi có đăng ký nhận chủ đề này đâu mà Fanpage lại gửi cho tôi?). Đảm bảo nội dung của bạn phải rõ ràng, tuân theo tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.
  • Đừng hứa hẹn với người dùng sẽ nhận được tiền nếu họ đăng ký nhận tin nhắn OTN.
  • Các Fanpage nhận được lượng lớn phản hồi của người dùng hoặc gây nhầm lẫn, lừa dối, lừa gạt, gây hiểu lầm hoặc gây tiêu cực bất ngờ cho người dùng thì Facebook sẽ chặn tính năng này và bạn không thể dùng để gửi cho người dùng ngoài khung 24 giờ nữa.

Các thông tin tham khảo từ Facebook:

https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages/one-time-notification/#restrictions