Tin nhắn mở đầu là tin nhắn sẽ được gửi cho những khách hàng chưa từng chat với Fanpage của bạn ngay khi họ bấm nút 'Bắt đầu':

Đây là phần tin nhắn khách hàng bắt buộc phải nhận được trong lần tương tác đầu tiên với Fanpage. Chính vì vậy sẽ không có chức năng kích hoạt.


Bạn nên cài đặt những nội dung gì trong phần tin nhắn mở đầu này?

              - Đầu tiên, bạn phải xác định được: Ở phần tin nhắn này, bạn muốn cung cấp cho khách hàng mới điều gì? Về thông tin sản phẩm bạn bán? Về các chương trình khuyến mãi? Hay về các thông tin về thương hiệu của bạn?

              - Sau đó hãy hình dung thật rõ ràng các mục này trong đầu, hoặc bạn cũng có thể liệt kê chúng ra trên giấy.

              - Cuối cùng, khi đã có hình dung rõ ràng, hãy tiến hành thiết lập Tin nhắn mở đầu ngay thôi.


Các bước thiết lập Tin nhắn mở đầu:

              1. Tại trang quản trị, chọn mục 'Trợ lí chatbot'

              2. Chọn tiếp 'Tin nhắn mở đầu'

              3. Nhấp vào nút 'Hiệu chỉnh nội dung' để bắt đầu soạn thảo Tin nhắn mở đầu của riêng bạn:

              4. Bạn hãy thiết lập Tin nhắn mở đầu của riêng bạn với phần nội dung bạn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, nhấn nút 'Xuất bản'

Vậy là bạn đã hoàn thành phần thiết lập Tin nhắn mở đầu rồi đó.


Làm sao để sửa nội dung Tin nhắn mở đầu đã thiết lập?

Các bước sửa chữa nội dung Tin nhắn mở đầu giống hệt với các bước thiết lập Tin nhắn mở đầu:

              1. Tại trang quản trị của Harafunnel, chọn mục 'Cấu hình trang', chọn 'Tin nhắn mở đầu'. Sau đó, nhấn nút 'Hiệu chỉnh nội dung'.

              2. Tiến hành sửa nội dung tin nhắn.

              3. Đừng quên nhấn vào nút 'Xuất bản' để lưu lại nội dug tin nhắn đã sửa nhé!


Các bước kiểm tra lại nội dung Tin nhắn mở đầu sau khi bạn sửa:

              1. Xóa hết tin nhắn của nick bạn đã chat với Fanpage:

              2. Truy cập Fanpage của bạn và bấm "Gửi tin nhắn"

              3. Bấm 'Bắt đầu' để kiểm tra lại nội dung Tin nhắn mở đầu đã cài đặt.

Chúc các bạn thành công!