Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Lời chào là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng mới sẽ thấy khi truy cập tới Messenger trên Fanpage bạn.

Vì vậy, hãy giới thiệu ngắn gọn nhưng thật ấn tượng về thương hiệu của bạn cho khách hàng biết nhé!

Để thiết lập Lời chào, bạn hãy làm theo các bước sau:

                 1. Chọn mục Cấu hình trang

                 2. Chọn  Cấu hình chatbot

                 3. Nhập nội dung vào ô Lời chào và bấm lưu

Sau đó hãy thử xoá hết nội dung bạn đã chat với Fanpage và bấm nhắn tin lại để xem lời chào bạn vừa thiết lập nhé!