Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Đây sẽ là nơi bạn quản lý toàn bộ các khách hàng đã nhắn tin với Fanpage của bạn. Bạn có thể tìm, lọc và phân loại các khách hàng trên đây. Đồng thời tạo các danh sách Segment theo bộ lọc để đồng bộ và phục vụ cho việc chạy quảng cáo.


MỤC LỤC

  • Các thông tin của 1 khách hàng
  • Lọc và phân loại khách hàng
  • Xử lý khách hàng đã phân loại theo “Danh sách Segment”


Các thông tin của 1 khách hàng

1. Ảnh đại diện của khách hàng; trạng thái đăng ký và lần cuối cùng khách hàng tương tác với chatbot.

2. Các tag/nhãn được gắn cho khách hàng.

3. Các đường dẫn ref được tạo từ chatbot và khách hàng đã truy cập.

4. Các trường thông tin khách hàng (custom filed).


Lọc và phân loại khách hàng

Bạn có thể tìm kiếm tên 1 người dùng bất kì, hoặc bấm vào “Lọc" để tìm 1 nhóm người có chung các đặc điểm > Thêm nhiều điều kiện lọc để có danh sách khách hàng cần tương tác chính xác hơn:


Sau khi đã lọc ra được các khách hàng thành nhóm thành 1 nhóm, bạn bấm “Lưu Segment” và đặt tên cho Segment đó:

Xử lý khách hàng đã phân loại theo “Danh sách Segment”

Bạn có thể kiểm tra lại danh sách các Segment tại đây:

Mặc định hệ thống tạo sẵn giúp bạn 2 tập segment là các khách hàng có tương tác trong và ngoài 24h.

Đối với các segment mới bạn vừa thêm vào, bạn có thể đồng bộ lên phần đối tượng trên Facebook để: quảng cáo lại họ, look a like tìm ra các khách hàng mới có hành vi tương tự.

Thao tác để đồng bộ lên Facebook như sau:

Bước 1: Chọn Segment bạn muốn đồng bộ và nhấp vào nút gạt như bên dưới:

Bước 2: Chọn tài khoản quảng cáo để đồng bộ danh sách này lên:

Với các segment đã đồng bộ thành công, bạn sẽ thấy như hình:

Lúc này bạn có thể dùng quảng cáo Facebook để khai thác thêm đối tượng này rồi.