Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Đây là tính năng rất tiện lợi cho có thể tạo và gửi quảng cáo Facebook (loại tin nhắn) ngay trên hệ thống Harafunnel.

Tin nhắn trả phí trong Harafunnel sử dụng các chức năng Tin nhắn và Đối tượng khách hàng được tài trợ của Facebook, do đó bạn cần phải có Trình quản lý doanh nghiệp với ít nhất một Tài khoản quảng cáo trong đó.

Hướng dẫn tạo quảng cáo:

Bước 1: Chọn tài khoản quảng cáo

Lưu ý chọn đúng tài khoản quảng cáo để gửi tin nhắn. Sau đó bấm tạo mới và đặt tên cho chiến dịch quảng cáo tin nhắn của bạn.

Bước 2: Thiết lập nội dung quảng cáo

Sau khi điền đầy đủ thông tin về nội dung và hình ảnh cho quảng cáo, bạn có thể xem trước ngay khi thiết lập. Các lưu ý dành cho bạn:

  • Kích thước hình ảnh: 909x476px.

  • Bạn có thể chèn thêm nút bấm hoặc nút trả lời nhanh ngay bên dưới quảng cáo để dẫn khách hàng đến nội dung bạn soạn sẵn khi họ bấm vào.

Bước 3: chọn đối tượng để gửi, ngân sách và thời gian chạy chiến dịch:

  1. Tạo đối tượng:

Đối tượng trên Facebook: Gửi tin nhắn cho khách hàng đã tương tác với trang của bạn bằng bộ lọc đối tượng Facebook: 

Tập khách hàng Harafunnel: Gửi tin nhắn cho tập khách hàng bạn có  và đã lọc sẵn trong Harafunnel:

  1. Ngân sách chạy:

             Có 2 loại ngân sách bạn có thể chọn: 

  • Ngân sách trọn đời (sẽ tiêu hết số tiền đó trong khoảng thời gian mà bạn chạy chiến dịch).

  • Ngân sách hàng ngày: tổng chi phí tối đa bạn phải trả mỗi ngày khi chạy chiến dịch.

  1. Thời gian chạy: thiết lập thời gian chiến dịch bạn mong muốn

Bước 4: Gửi ngay

Sau khi bấm gửi ngay để khởi chạy chiến dịch quảng cáo, bạn có thể xem lại trạng thái của quảng cáo. Đồng thời có thể bấm vào “xem chi tiết để xem lại báo cáo chi tiết hơn trên tài khoản Facebook Business: