Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

HaraFunnel cho phép bạn thu thập thông tin khách hàng và lữu trữ 1 cách tự động. 

Các thông tin có thể thu thập như số điện thoại, email và các thông tin khách hàng nhập cho bạn. Bạn có thể xem qua hướng dẫn thu thập thông tin khách hàng.


Để giúp thu thập thông tin khách hàng được chính xác hơn. Hệ thống đã cập nhật giúp xác thực các thông tin mà khách hàng nhập. 

Ví dụ bạn thiết lập như sau để xin số điện thoại khách hàng:

Khi nhận được, nếu khách hàng nhập thông tin không đúng cú pháp, hệ thống sẽ yêu cầu họ nhập lại:

Tương tự bạn có thể áp dụng cho các kiểu trả lời khác là email và ký tự số. Một vài tình huống bạn sẽ cần dùng:

- Muốn thu thập chính xác số điện thoại.

- Muốn thu thập đúng địa chỉ email.

- Muốn thu thập ngày tháng năm sinh của khách hàng dưới dạng ký tự số.

- Và nhiều trường hợp khác...


Để cài đặt thông báo xác thực khi khách hàng nhập sai thông tin bạn mong muốn, hãy truy cập trang quản trị tài khoản HaraFunnel -> Cấu hình trang -> Cấu hình chatbot -> Cấu hình chung -> Thông báo lỗi khi nhập liệu. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa các nội dung thông báo: