Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Đây sẽ là nơi để các bạn tạo các công cụ thu thập thêm khách hàng, ở cả online lẫn offline:

Hiện tại hệ thống cung cấp 5 công cụ giúp bạn tăng trưởng: