Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Danh sách khách hàng từng subsriber sẽ được thống kê trong trang
Thông tin khách hàng:

      1. Hiển thị trên danh sách tổng:

        - Bao gồm các cột sau:

           + Tên (avatar và user name) (được cập nhập theo tài khoản Facebook của khách hàng)

           + Trạng thái: tình trạng khách hàng

           + Giới tính: Nam - Nữ - Unknown (được cập nhập theo tài khoản Facebook của khách hàng)

           + Trạng thái: tình trạng khách hàng có đang Đăng ký hoặc Huỷ đăng ký theo dõi Fanpage của bạn không. Các đối tượng này không thể xoá đi khỏi danh sách được.

           + Ngày đăng ký: Thời điểm khách hàng nhấn nút 'Bắt đầu' trong Messenger của Fanpage bạn.

     2. Hiển thị trên Hồ sơ cá nhân:

        - Khi nhấp vào một khách hàng cụ thể trong danh sách tổng, một hồ sơ cá nhân của khách hàng (gồm tất cả các thông tin chi tiết) sẽ được hiển thị như hình sau:

        - Khi nhấp vào nút Bắt đầu chat, bạn sẽ bắt đầu một cuộc hội thoại với khách hàng trong thông qua công cụ Live Chat của Harafunnel.

        - Bạn cũng có thể Thêm Tag, Thêm kịch bản, Thêm Custom Field trực tiếp cho khách hàng này. Nhưng đừng quên nhấp nút Lưu khi thao tác xong nhé.

Chúc các bạn quản lý và thai khác nhiều lợi ích với công cụ này!


Các bài viết liên quan: