Mỗi một sản phẩm có thể phiên bản khác nhau. Ví dụ, một Sản phẩm A có ba màu: xanh, đỏ, vàng thì nghĩa là có ba phiên bản sản phẩm A mà Nhà bán hàng có thể trưng bày đồng thời Khách mua hàng có thể lựa chọn.

Tại Haravan, Nhà bán hàng có thể thực hiện tùy chỉnh này và bài viết này sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng điều đó.

Mục lục: 

1. Các khái niệm cần biết

Trong Haravan, Nhà bán hàng cần phân biệt ba khái niệm sau:

 • Thuộc tính: Thể hiện một đặc tính riêng biệt mà Nhà bán hàng muốn phân rõ giữa các phiên bản sản phẩm.

 • Giá trị thuộc tính: Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau.

 • Phiên bản/Biến thể: Phiên bản hay còn gọi là biến thể sản phẩm thể hiện số lượng tối đa các lựa chọn của sản phẩm đó.

Ví dụ: Sản phẩm A có hai thuộc tính là Màu sắc và Kích thước. Tương ứng với thuộc tính Màu sắc là các giá trị thuộc tính Xanh, Đỏ, Vàng; Tương ứng với thuộc tính Kích thước là các giá trị thuộc tính Nhỏ, Lớn.

Thì nghĩa là Sản phẩm A có tất cả 6 phiên bản/ biến thể: 

STT

Màu sắc

Kích thước

1

Xanh

Nhỏ

2

Xanh

Lớn

3

Đỏ

Nhỏ

4

Đỏ

Lớn

5

Vàng

Nhỏ

6

Vàng

Lớn

Nhà bán hàng có thể tạo tối đa 3 thuộc tính và tối đa 100 phiên bản sản phẩm. Giới hạn này không thể bị tăng bởi tài khoản hoặc gói dịch vụ.

Để xem số lượng phiên bản sản phẩm của một sản phẩm bất kỳ, Nhà bán hàng vào menu Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm, số lượng phiên bản sẽ ở dưới tên sản phẩm.


2. Thêm thuộc tính và phiên bản cho sản phẩm mới

Khi tạo mới một sản phẩm, Nhà bán hàng có thể thêm thuộc tính và phiên bản cho sản phẩm luôn. Thao tác này so với thêm thuộc tính và phiên bản cho sản phẩm đã tạo trước đó có sự khác biệt.

Lưu ý: Hệ thống mặc định Thuộc tính Tiêu đề và Phiên bản Default Title cho sản phẩm. Đây cũng là mặc định cho sản phẩm không có biến thể.

Để thêm một phiên bản khi thêm sản phẩm mới, Nhà bán hàng làm như sau:

 1. Tại trang Thêm mới sản phẩm, kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản, nhấp vào Thêm thuộc tính khác:

 1. Nhà bán hàng chọn thuộc tính cho sản phẩm. Nhà bán hàng có thể chọn các thuộc tính cơ bản mà hệ thống tạo sẵn bao gồm: Kích thước, Màu sắc, Vật liệu, Kiểu dáng.

 1. Nhà bán hàng chọn/nhấp các giá trị thuộc tính cho thuộc tính đã chọn, mỗi giá trị thuộc tính cách nhau một dấu phẩy.

 1. Nếu muốn thêm thuộc tính khác, thì nhấp vào Thêm thuộc tính khác. và làm tương tự như thuộc tính ban đầu.

 2. Nhà bán hàng thực hiện Chỉnh sửa mẫu sản phẩm để khởi tạo về Giá cả, Mã sản phẩm, Barcode.


Lưu ý: thao tác này không bắt buộc. Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh sau khi hoàn thành việc tạo thuộc tính.

 1. Nhấn Lưu.

Mẹo: Nhà bán hàng có thể thêm các hình ảnh khác nhau cho mỗi thuộc tính.

3. Thêm thuộc tính mới

Nhà bán hàng có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa thuộc tính và giá trị thuộc tính từ trang chi tiết sản phẩm.

Sau khi đã tạo mới một sản phẩm, Nhà bán hàng có thể tạo thêm thuộc tính mới, chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính cho sản phẩm đó.

Nhà bán hàng thao tác như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

 2. Nhấp chọn sản phẩm.

 3. Trong trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đã chọn, Nhà bán hàng kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản.

 4. Tại đây:

  • Để thêm một thuộc tính mới:

   • Nhấp vào Thêm thuộc tính khác.

   • Chọn/nhập tên thuộc tính.

   • Nhập giá trị thuộc tính mặc định. Giá trị thuộc tính sẽ được áp dụng cho tất cả các phiên bản hiện có. 

   • Chọn Lưu thay đổi.

  • Để thay đổi thuộc tính:

   • Nhấp vào thuộc tính cần thay đổi.

   • Chọn/nhập tên thuộc tính mới.

   • Chọn Lưu thay đổi.

 1. Sau khi Lưu thay đổi, Nhà bán hàng chọn Cập nhật sản phẩm.

4. Thêm mới hoặc nhân bản phiên bản

Nếu Nhà bán hàng muốn sản phẩm có thêm phiên bản mới, Nhà bán hàng có thể lựa chọn thêm mới hoặc nhân bản phiên bản.

#1. Thêm một biến thể mới

Để làm được điều này, Nhà bán hàng cần vào trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm đã thêm trước đó:

 1. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản.

 1. Chọn Thêm phiên bản mới và điền thông tin cho biến thể mới, sau đó nhấn Tạo phiên bản mới.

 1. Nhấn Cập nhật để lưu lại.

#2. Nhân bản biến thể

Việc này giúp Nhà bán hàng tiết kiệm thời gian khi muốn tạo thêm nhiều phiên bản có đặc điểm tương tự nhau và của cùng một sản phẩm.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm muốn sao chép nhanh các biến thể.

 3. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản. Chọn vào 1 phiên bản muốn sao chép.
  Ví dụ tại dòng phiên bản: 
  Kích thước M - màu sắc Tím - Chất liệu Cotton. Nhà bán hàng muốn sao chép ra 1 phiên bản mới giữ lại các thuộc tính màu sắc và chất liệu, chỉ thay đổi kích thước.

 4. Nhấp vào Nhiều hành động -> ...sao chép kích thước.

 5. Điền kích thước cho phiên bản mới.

 6. Nhấn Cập nhật để lưu lại.

5. Thay đổi thông tin cho phiên bản

Sau khi tạo sản phẩm, thêm thuộc tính và tạo thành các phiên bản sản phẩm khác nhau, một điều Nhà bán hàng cần quan tâm đến là các thông tin cho sản phẩm đó.

Thay đổi trong hộp chỉnh sửa biến thể.

 1. Trong phần Sản phẩm có nhiều phiên bản, Nhà bán hàng nhấn chọn vào biến thể mình muốn chỉnh sửa.

 2. Trong hộp Chỉnh sửa biến thể, Nhà bán hàng thay đổi các thông tin cần thiết:
  • Giá trị thuộc tính

  • Giá

  • Giá so sánh

  • Khối lượng

  • Mã sản phẩm

  • Barcode

  • Chính sách tồn kho 

   • Không quản lý tồn kho

   • Có quản lý tồn kho 

  • Không/ Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi đã hết hàng
   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ hiển thị cho những biến thể Có quản lý tồn kho.

  • Không/Có giao hàng

 1. Chọn Cập nhật.

6.  Thao tác hàng loạt cho nhiều phiên bản

Trong trường hợp Nhà bán hàng cần thay đổi cho nhiều phiên bản cùng lúc, Nhà bán hàng nên sử dụng các thao tác hàng loạt.

#1. Chọn biến thể

Thay vì phải chọn từng biến thể, Nhà bán hàng có thể chọn một lúc nhiều biến thể:

Sau khi lựa chọn các biến thể cần thay đổi, Nhà bán hàng tick vào ô Nhiều hành động, nhấp vào để sổ các hành động cần thực hiện.

#2. Đổi giá

Nhà bán hàng có thể đổi hai loại giá cho biến thể: Giá và Giá so sánh.

 • Giá: giá bán của sản phẩm đó. Đây cũng là giá được căn cứ để tính khuyến mãi cho sản phẩm.

 • Giá so sánh: Giá làm nền cho Giá. Đây có thể là giá thị trường hoặc một mức giá bất kỳ mà Nhà bán hàng lựa chọn.

  • Giá so sánh thường được gạch ngang để làm nổi bật Giá. 

  • Giá so sánh bắt buộc phải lớn hơn Giá.

  • Một sản phẩm không bắt buộc phải có Giá so sánh.

Nhà bán hàng:

 1. Nhấp chọn vào Đổi giá/Đổi giá so sánh.

 1. Nhập giá mới:

  • Đổi Giá

  • Đổi Giá so sánh

 1. Sau đó nhấn Cập nhật. Giá mới này sẽ áp cho các biến thể được lựa chọn.

#3. Cập nhật hình đại diện cho biến thể

Nếu cần cập nhật hình đại cho các biến thể, Nhà bán hàng nhấp vào Cập nhật hình ảnh. Nhà bán hàng có thể có các lựa chọn sau:

 • Xóa hình: khi Nhà bán hàng chọn nút này, biến thể được chọn xóa hình đại diện hiện tại và (các) biến thể đó không còn hình đại diện nữa.
  Lưu ý: nút này không hiển thị đối với (các) biến thể hiện không có hình đại diện.

 • Chọn hình: chọn một hình mới từ thiết bị.

 • Lưu: lấy hình hiện đại được nhấp chọn làm hình đại diện.
  Lưu ý: nút này không hiện nổi và có hiệu lực khi Nhà bán hàng đang nhấp chọn vào hình đại diện hiện hành.

 • Hủy: bỏ thực hiện thao tác cập nhật hình ảnh đại diện.

7.  Xóa một hoặc nhiều phiên bản

Nhà bán hàng có thể xóa một phiên bản duy nhất hoặc xóa nhiều phiên bản bằng hành động hàng loạt. 

 1. Sau khi lựa chọn các biến thể cần thay đổi, Nhà bán hàng tick vào ô Chọn thao tác, nhấp vào Xóa phiên bản.

Lưu ý: Tùy chọn Xóa mẫu không bật sáng và có hiệu lực nếu Nhà bán hàng chọn tất cả biển thể. Phải có ít nhất một biến thể còn tồn tại.

 1. Trong cửa sổ cảnh báo, nhấn chọn Nhà bán hàng nhấn Xóa biến thể để xác nhận.

Lưu ý: 

 • Thao tác xóa biển thể không hoàn tác được. Một đã xóa, biến thể đó được xóa vĩnh viễn khỏi Haravan và không thể phục hồi.

 • Nếu Nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cao, Nhà bán hàng phải điều chỉnh tồn kho của phiên bản về 0 thì mới xóa được.

Hi vọng thông tin trên sẽ phần nào giúp ích cho các bạn mới sử dụng Harasocial, hãy tiếp tục theo dõi đội ngũ Harasocial sẽ quay trở lại với nhiều bài viết hữu ích hơn. 

Đội ngũ hỗ trợ Harasocial chúc bạn thành công!

###https://file.hstatic.net/1000249157/file/2d2.thuoctinhsanpham_5049cffa596942b89657e4d0bcf548e5_compact.png