Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

1. Cấp quyền cho nhân viên

Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống, bạn truy cập và tiến hành phân quyền cho nhân viên bằng cách:

- Truy cập trang quản trị HaraSocial -> Cài đặt tài khoản -> Thêm tài khoản:

Nhập họ tên và email nhân viên rồi bấm Lưu:

Sau khi đã tạo tài khoản -> cấp quyền bằng cách nhấp vào biểu tượng edit bên cạnh nhân viên:

Sau đó chọn nhóm tài khoản muốn phân công và bấm lưu:


2. Quyền của từng nhóm tài khoản khi phân công

- Quyền CHỦ CỬA HÀNG

 • Là chủ shop.
 • Được toàn quyền trên hệ thống.
 • Được quyền thêm, chỉnh sửa quyền account. (Chỉ có quyền Chủ cửa hàng mới được thêm tài khoản mới vào hệ thống)
 • Không có chức năng xóa account trên HaraSocial mà phải vào Haravan OmniPower để xóa.

- Quyền Quản trị viên

 • Được toàn quyền trên các chức năng.
 • Được quyền ngắt kết nối/ kết nối page.
 • Có quyền vào trang cấu hình tài khoản.

- Quyền Nhân viên marketing:

 • Được quyền truy cập các menu cuả chatbot.
 • Không có quyền trên các chức năng inbox.
 • Không có quyền vào cấu hình inbox.
 • Được quyền truy cập cấu hình chatbot
 • Không có quyền kết nối/ ngắt kết nối trang
 • Không có quyền vào trang cấu hình tài khoản

- Quyền Nhân viên trực chat:

 • Được quyền truy cập các menu inbox.
 • Được quyền vào setting inbox.
 • Không có quyền trên các menu chatbot.
 • Không có quyền vào cấu hình chabot
 • Không có quyền kết nối/ngắt kết nối trang Fanpage.
 • Không có quyền vào trang cấu hình tài khoản.

- Quyền Báo cáo viên:

 • Chỉ có quyền vào trang Dashboard.
 • Được quyền truy cập cấu hình chatbot.
 • Không có quyền vào cấu hình harasocial.
 • KHông có quyền kết nối/ngắt kết nối page.
 • Không có quyền vào trang cấu hình tài khoản.