Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

1. Đăng ký tài khoản Haravan

Để sử dụng được HaraSocial, bạn cần đăng ký tài khoản Haravan.

Truy cập https://beta.harasocial.com và tiến hành đăng ký tài khoản:

Trên trang đăng kí haravan account, người dùng nhập thông tin và bấm "Tạo cửa hàng":


Sau đó cập nhật các thông tin bổ sung và hoàn tất tạo tài khoản Haravan. 


2. Kết nối Fanpage vào HaraSocial:

Sau khi đăng kí shop thành công, sẽ hiện trang chọn kênh bán hàng:

Nếu tài khoản facebook của khách hàng lần đầu kết nối với MF, sẽ hiện bước cài app và xin quyền fanpage:

Nếu tài khoản facebook của khách đã từng kết nối với Harasocial thì sẽ bỏ qua bước cài app và mở ra danh sách chọn trang Facebook để kết nối:

Và đây là thành quả sau khi kết nối thành công: